پاکستان خواهان همکاری سازمان استخباراتی افغانستان شد

پاکستان خواهان همکاری سازمان استخباراتی افغانستان شد

سرتاج عزیز، مشاور روابط بین‌الملل نخست وزیر پاکستان، می‌گوید: به هدف جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی، خواهان همکاری‌های استخباراتی میان شبکه استخباراتی پاکستان(I.S.I) و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان(N.D.S) است. وی...