انزوای سیاسی پاکستان علت حملات توپخانه‌ای در شرق کشور است

انزوای سیاسی پاکستان علت حملات توپخانه‌ای در شرق کشور است

مسئولان وزارت دفاع کشور گفت که پاکستان بسوی انزوای سیاسی در حرکت است و این امر سبب می‌شود که به حملات توپخانه‌ای در مناطق شرق افغانستان ادامه می‌دهد.   جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت بیان داشت که به نیرو‌های...