پاکستان برای ریشه‌کن ساختند پولیو در افغانستان آستین بالا می‌زند

پاکستان برای ریشه‌کن ساختند پولیو در افغانستان آستین بالا می‌زند

پاکستان و افغانستان برای ریشه‌کن کردن بیماری فلج کودکان با یکدیگر همکاری می‌کنند و بر بنیاد این تصمیم، کابل و اسلام‌آباد همزمان کودکان را در برابر این بیماری واکسن خواهند کرد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان...