پاکستان با طالبان مذاکرات پنهانی دارد

پاکستان با طالبان مذاکرات پنهانی دارد

رسانه‌های پاکستان مدعی شدند که طالبان در مذاکرات صلح با دولت افغانستان، از سوی پاکستان به طور پنهانی کمک و راهنمایی می‌شوند. بر اساس این گزارش وزارت خارجه پاکستان با ارائه گزارشی به مجلس سنای این کشور تایید کرده است که...