پاکستان: افغانستان عامل حمله به پیشاور است

پاکستان: افغانستان عامل حمله به پیشاور است

پاکستان حمله مسلحانه روز گذشته بالای دانشگاه باچاخان در شهر پیشاور را به افغانستان نسبت داد. روزنامۀ اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از عاصم بجوا سخنگوی ارتش پاکستان نوشت: حمله‌کنندگان با یک شماره تلفن در افغانستان در...