پاکستانی‌ها بر هموطن شان در یونان تجاوز کردند

پاکستانی‌ها بر هموطن شان در یونان تجاوز کردند

پولیس یونان خبر داده است که یک پسر ۱۶ ساله پاکستانی از سوی چهار نوجوان پاکستانی دیگر، در کمپ مهاجرین در یونان مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است. پولیس یونان به خبرگزاری فرانسه گفته است: "چهار نوجوان پاکستانی که ۱۶ و ۱۷ سال...