پاکستان، چین و روسیه در مورد صلح افغانستان نشست برگزار می‌کنند

پاکستان، چین و روسیه در مورد صلح افغانستان نشست برگزار می‌کنند

قرار است، یک نشست مشورتی سه جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان، میان نمایند‌گان کشورهای چین، پاکستان و روسیه در ماه آینده میلادی برگزار شود. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت زمینه‌ها برای برگزاری این نشست از...