پاکسازی شاهراه قندوز- تخار، از وجود مخالفان مسلح

پاکسازی شاهراه قندوز- تخار، از وجود مخالفان مسلح

مسئولان امنیتی قندوز مى گویند که شاهراه قندوز- تخار، از وجود مخالفان مسلح پاکسازى شده و پس از حدود دو هفته، این مسیر به روى مسافران باز شده است. محمد قسیم جنگل باغ فرمانده پولیس قندوز امروز گفت عملیات مشترک نیروهاى...