پاپ فرانسیس در آفریقا ترور خواهد شد

پاپ فرانسیس در آفریقا ترور خواهد شد

برخی از مسئولان بخش اطلاعاتی فرانسه گفته‌اند، اطلاعاتی کسب کرده‌اند که نشان می‌دهد طرح ترور پاپ فرانسیس در افریقای مرکزی ریخته شده است. نیروهای اطلاعاتی فرانسه سرسختانه تلاش می‌کنند تا از طرح ترور پاپ جزئیات بیشتر...