پاپ خواستار پایان جنگ در کشورهای اسلامی شد

پاپ خواستار پایان جنگ در کشورهای اسلامی شد

رهبر کاتولیکان جهان در پیامش به مناسبت روز کریسمس خواستار همبستگی با مهاجران شده و آنانی را ستود که به این مهاجران پناه می‌دهند. پاپ فرانسیس که روز گذشته از بالکان مرکز کلیسا سینت پیتر روم صحبت می‌کرد گفت: "خداوند به همه...