پاپ بی‌تفاوتی در برابر قربانیان را محکوم کرد

پاپ بی‌تفاوتی در برابر قربانیان را محکوم کرد

پاپ فرانچسکو در نشست رهبران مذهبی جهان، از بی تفاوتی نسبت به قربانیان جنگ با عنوان «ویروس» نام برد و آن را محکوم کرد. وی در روز پایانی این نشست، این بی تفاوتی را عامل از بین رفتن جوامع دانست و تاکید کرد برای مقابله با این...