پاپ: اروپای قهرمان باید قهرمانی‌اش را نشان دهد

پاپ: اروپای قهرمان باید قهرمانی‌اش را نشان دهد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از کشورهای اروپایی از به خاطر بستن مرزهای شان به روی مهاجران سخت انتقاد کرد و از آن‌ها خواست تا این مرزها را به روی این مهاجران باز کنند. پاپ فرانسیس گفت که کشورهای اروپایی مهاجران را مجرم...