ایجاد تغییرات در پالیسی نظامی پاکستان

ایجاد تغییرات در پالیسی نظامی پاکستان

وزارت دفاع پاکستان می‌گوید با تعیین رییس ستاد مشترک جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان این اظهارات را دیروز به تلویزیون جیونیوز ابراز داشت. صدراعظم نواز...