پالمرستون در لندن موش می‌گیرد

پالمرستون در لندن موش می‌گیرد

شماری از ساختمان‌های قدیمی مهم دولتی در لندن مکان دائمی موش های خانگی شدند. حکومت برای رفع این مشکل از گربه استفاده کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا برای مقابله با تعداد زیاد موش‌ها در ساختمان این وزارتخانه، گربه ای را...