بررسی وضعیت پاسگاه‌های امنیتی مسیر بزرگ‌راه ۵۱۷

بررسی وضعیت پاسگاه‌های امنیتی مسیر بزرگ‌راه ۵۱۷

برخی از مقام‌های وزارت امور داخله از وضعیت پاسگاه‌های امنیتی در بزرگ‌راه ۵۱۷ بازدید کردند. امرالله امان، مسئول حقوقی وزارت امور داخله، روز یک شنبه وضعیت امنیتی در این بزرگ‌راه را خوب توصیف کرده است. در این میان، آقای...