پاسپورت افغانستان، بی اعتبارترین پاسپورت جهان

پاسپورت افغانستان، بی اعتبارترین پاسپورت جهان

رتبه‌بندی به روز شده نهاد "هنلی و پارتنرز" از پاسپورت‌های جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، بیانگر آن است که آلمان در سال ۲۰۱۶ میلادی معتبرترین پاسپورت و افغانستان ضعیف‌ترین پاسپورت جهان را در اختیار دارند. این رتبه‌بندی...