عدم پاسخگویی شهردار هرات به برخی خبرنگاران

عدم پاسخگویی شهردار هرات به برخی خبرنگاران

بر بنیاد گزارش ها شهرداری هرات با در نظر نگرفتن قانون حق دسترسی به اطلاعات، از دادان اطلاعات به رسانه ها خود‌داری کرده است.   شماری از خبرنگاران در هرات با ابراز این مطلب می‌گویند که شهردار جدید هرات حاضر به پاسخگویی...