پاری‌سن‌ژرمن خطاب به بارسلونا: وراتی فروشی نیست

پاری‌سن‌ژرمن خطاب به بارسلونا: وراتی فروشی نیست

پاری‌سن‌ژرمن خطاب به بارسلونا: وراتی فروشی نیست   رابرت فرناندس، مدیر ورزشی بارسلونا گفته‌است که سران باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه برای آن‌ها تذکر داده‌اند که مارکو وراتی فروشی نیست. این در حالی است که بسیاری‌ها...