پارک سبز گلشن با خون ۴۰۰ پاکستانی سرخ شد

پارک سبز گلشن با خون ۴۰۰ پاکستانی سرخ شد

حزب جماعت الاحرار پاکستان پارک گلشن "محل تجمع مسیحیان برای جشن عید پاک" را آماج قرارداد. به گفته مقام‌های پاکستانی عامل این رویداد یک فرد انتحاری بوده که خود را در بین کتله ای از اشتراک کنندگان مراسم عید پاک مسیحیان...