پارلمان جوانان: تلاش‌های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری موثر نبوده است

پارلمان جوانان: تلاش‌های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری موثر نبوده است

برخی از نمایندگان پارلمان جوانان کشور، گفتمانی پیرامون محو فساد اداری در ولایت هرات راه‌اندازی کرده‌اند. در این گفتمان، افزون بر محمد آصف رحیمی والی هرات، برخی از مقام‌های دولتی در تالار غازی‌ امان‌الله خان شرکت...