پارلمان در تقابل با حکومت است؟

پارلمان در تقابل با حکومت است؟

سخنگوی رییس‌جمهور در واکنش به استیضاح و سلب صلاحیت شماری از وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان، در نشست خبری روزگذشته گفت که متاسفانه مجلس به‌جای همکاری با حکومت، روحیه تقابل را در پیش گرفت. نمایندگان مجلس از روز...