پادشاه اسپانیا پارلمان این کشور را منحل کرد

پادشاه اسپانیا پارلمان این کشور را منحل کرد

فلیپه ششم، پادشاه اسپانیا طی فرمانی، مجلس )پارلمان( این کشور را منحل کرد. با انحلال مجلس اسپانیا، انتخابات سراسری جدیدی روز ۲۶ ژوئن برگزار خواهد شد. انتخابات دسامبر سال گذشته پیروز مشخصی نداشت و هیچ حزب و گروهی نتوانست...