پائولو کوئیلوعلاقه‌مند ارسال کتاب به افغانستان

پائولو کوئیلوعلاقه‌مند ارسال کتاب به افغانستان

اخیراً کمپینی با نام “کودکان کتابخوان سرزمین بدون جنگ” تحت تأثیر فعالیتی که صابر حسینی در ولایت بامیان انجام می‌دهد، کلید خورده است. این کمپین کتاب‌های مختص کودکان از طریق فراخوان عمومی و کمک‌های مردمی را جمع‌آوری و...