و اینبار زنان در صدر قدرت

و اینبار زنان در صدر قدرت

نخستین رییس جمهور زن در استونیا سوگند وفاداری یاد کرد کرستی کالیولاید به عنوان نخستین رییس جمهور زن در استونیا سوگند وفاداری یاد کرده‌است. خانم کالیولاید ۴۶ ساله این نقش عمدتاً تشریفاتی را در جریان مراسمی دیروز به عهده...