ویکی لیکس: پاکستان در تلاش جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان است

ویکی لیکس: پاکستان در تلاش جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان است

صفحه اینترنتی افشاگر ویکی لیکس نوشته است که پاکستان برای جلوگیری از نفوذ رو به گسترش هند در افغانستان از گروه‌های هراس‌افگن کار می‌گیرد. ویکی لیکس با پخش ایمیل‌های «جان برینن«سازمان استخبارات مرکزی ایالات‌متحده...