ویژگی‌های یک مدیر موفق چیست؟

ویژگی‌های یک مدیر موفق چیست؟

داشتن یک ایده عالی و تشکیل دادن یک گروه اولین گام در خلق تجارت و کار موفق است . در حالی که یافتن یک ایده منحصربه فرد و تازه کافی نیست توانایی برای اجرای موفقیت آمیز این ایده آن چیزی است که رویا پردازان را از کار آفرینان...