ویژگی‌های یک فروشنده موفق چیست؟

ویژگی‌های یک فروشنده موفق چیست؟

فروشنده‌ها باید نحوه برخورد با مشتری را بدانند تا مشتری را از دست ندهند امروز تنوع جنس زیاد می باشد و مغازه های شیک و با اجناس رنگارنگ زیاده است ولی اگر یک فروشنده طرز برخورد خود را بلد نباشد مطمئنا جنسی را نمیتواند به...