بزودی بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان هرات افتتاح می‌شود

بزودی بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان هرات افتتاح می‌شود

سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات از افتتاح ﻭاﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ‌ﻫﺎی ﺟﺪی (ICU) برای استفاده از مریضان وخیم در این مرکز درمانی خبر می‌دهد.   محمد رفیق شیرزی، سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که اﻳﻦ بخش به شکل...