ملکه پانک رادیکالیست ۷۵ ساله شد

ملکه پانک رادیکالیست ۷۵ ساله شد

ویوین وستوود جزو شش طراح تاثیرگذار دوران در دنیای مد محسوب می‌شود. ملکه پانک دهه هفتاد اگرچه در سالروز هفتاد و پنج‌سالگی‌اش دیگر آنارشیست نیست، اما هنوز هم "رادیکال شیک" است. وقتی ویوین وستوود در سال ۱۹۸۱ اولین کلکسیون...