شیوع ویروس مرگبار مغزی در هند ۱۳ نفر قربانی گرفت

شیوع ویروس مرگبار مغزی در هند ۱۳ نفر قربانی گرفت

گزارش‌ها از هند حاکی از آنست که ۱۳ نفر در این کشور به دلیل یک ویروس مرگبار مغزی جان باخته اند.   مقام‌ها در هند می‌گویند که به تازگی یک ویروس مرگبار  در میان شهروندان این کشور دیده شده که سبب نگرانی آنان شده است. گفته...