رییس‌‌جمهوری ونزویلا: رییس‌جمهوری آرژانتین بزدل است

رییس‌‌جمهوری ونزویلا: رییس‌جمهوری آرژانتین بزدل است

نیکولاس مادورو، رییس ‌جمهوری ونزوئلا، مائوریسیو ماکری، رییس ‌جمهوری آرژانتین را "دزد" و "بزدل" خوانده و او را متهم کرده که فرمان حمله به وزیر امور خارجه کشورش را صادر کرده است. پیشتر دیوسدادو کابلو، عضو بلندپایه مجلس...