پادشاه عربستان ولیعهد تازه انتخاب کرد

پادشاه عربستان ولیعهد تازه انتخاب کرد

ملک محمد بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، فرزندش محمد بن سلمان را، به عنوان ولیعهد جدید این کشور برگزیده است. این در حالی است که قبل از این، امیرمحمد بن سلمان برادرزاده پادشاه عربستان، به عنوان ولیعهد این کشور انتخاب...