پکتیا برای رشد تولیدات داخلی پارک صنعتی ندارد

پکتیا برای رشد تولیدات داخلی پارک صنعتی ندارد

مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا می‌گویند برای تولیدات داخلی و سکتور خصوصی این ولایت پارک صنعتی ندارند. نصیر عالمیار رییس این اتاق گفت: " حدود یکهزار جریب زمین در این ولایت برای پارک های صنعتی اختصاص یافته اما تا...