ولسوال نام نهاد طالبان در کاپیسا بازداشت شد

ولسوال نام نهاد طالبان در کاپیسا بازداشت شد

ولسوال نام نهاد شورشیان طالب برای ولسوالی چهار دره ولایت قندوز، توسط پولیس بازداشت شد. به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، محمدرضا عصر روز گذشته در یک عملیات ویژه نیروهای قطعات خاص پولیس ملی در منطقه...