ولسوال فارسی هرات: نهاد عدلی و قضایی در فارسی وجود ندارد

ولسوال فارسی هرات: نهاد عدلی و قضایی در فارسی وجود ندارد

ولسوال ولسوالی فارسی ولایت هرات از بی توجهی اداره محلی نسبت به این ولسوالی ابراز نگرانی کرده است.   «محمد مشفق» ولسوال فارسی ولایت هرات امروز چهارشنبه ۱۲ ثور، طی یک نشست خبری گفت که نبود نهادهای عدلی و قضایی، اخاذی...