ولسوال غوریان هرات در تلاش برای رفع چالش قطع شدن خدمات مخابراتی

ولسوال غوریان هرات در تلاش برای رفع چالش قطع شدن خدمات مخابراتی

در پی شکایت ساکنان ولسوالی غوریان هرات از قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی در شب ، ولسوال غوریان می‌گوید که آنان مشکل را با شرکت‌های مخابراتی در میان گذاشته اند.   فرهاد خادمی، ولسوال غوریان درگفتگو با تلویزیون چکاد...