ولسوال شیندند: ملا هیبت الله و ملا رسول مهره‌های دست آی اس آی اند

ولسوال شیندند: ملا هیبت الله و ملا رسول مهره‌های دست آی اس آی اند

بر اساس ادعاهای مسئولان محلی ولسوالی شیندند هرات، گروه های طالبان تحت امر ملا رسول و ملا هیبت الله از سوی کشور پاکستان حمایت می شوند. عبدالاحد فضل ولسوال شیندند در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "افراد گروه طالبان در ولسوالی...