ولسوال شیندند از مرگ نجات یافت

ولسوال شیندند از مرگ نجات یافت

عبدالاحد خان ولسوال شیندند از یک‌سوی قصد جان به‌سلامت برد. بر اساس گزارش‌ها شب گذشته موتر حامل ولسوال شیندند در بازار این ولسوالی از سوی طالبان آماج قرار گرفت. وی در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که پس از حمله طالبان...