ولسوال گذره از فعالیت مخالفان مسلح نگران نیست

ولسوال گذره از فعالیت مخالفان مسلح نگران نیست

با وجودیکه گزارش‌های در پیوند به حضور گسترده گروه‌های تفنگ‌دار غیر مسئول در ولسوالی گذره هرات به گوش می‌رسد اما شیر آقا سروری، ولسوال گذره گفته است که هم اکنون کمتر از ده گروه مخالف دولت در این ولسوالی فعالیت دارند. به...