آغاز موشک پراکنی‌های نظامیان پاکستانی به ولسوالی کنر

آغاز موشک پراکنی‌های نظامیان پاکستانی به ولسوالی کنر

مقام‌ها در فرماندهی پولیس کنر گفته‌اند که نظامیان پاکستانی یک بار دیگر، موشک پراکنی‌ها بر قلمرو افغانستان را آغاز کرده‌اند. فریدالله دهقان، سخنگوی فرماندهی پولیس کنر گفته است که این راکت پراکنی‌ها شب گذشته به...