ولسوالی تیوره غور از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد

ولسوالی تیوره غور از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد

نویسنده گزارش: احمد نصیری ولسوالی تیوره غور از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد   این سخنان سرباز کماندوییست که در روز چهارم تصرف ولسوالی تیوره غور توسط طالبان در نبرد با آنان زخمی شده و به بیمارستان مرکزی این ولایت...