تلاش والی فراه به‌خاطر تبدیل کردن بالابلوک به مکان امن

تلاش والی فراه به‌خاطر تبدیل کردن بالابلوک به مکان امن

والی فراه ادعا کرده است که ولسوالی بالابلوک این ولایت، به مکان امن تبدیل خواهد شد. محمد آصف ننگ والی فراه، در هنگام بازدید از پاسگاه‌های پولیس در مسیر بزرگ‌راه ۵۱۷ گفته است که با راه‌اندازی پاسگاه‌های تازه در تلاش...