نگرانی‌ها به‌خاطر حضور مخالفان مسلح در ولسوالی پشتون زرغون هرات

نگرانی‌ها به‌خاطر حضور مخالفان مسلح در ولسوالی پشتون زرغون هرات

ولسوال پشتون زرغون هرات از فعالیت مخالفان مسلح در این ولسوالی ابراز نگرانی می‌نماید. نثار احمد پوپل، ولسوال پشتون زرغون در نشست خبری در هرات گفته است که فعالیت این گروه‌ها بیشتر در نقاط دور دست این ولسوالی متمرکز...