ولسوالی ناوه هلمند سقوط کرد

ولسوالی ناوه هلمند سقوط کرد

ولسوالی ناوه ولایت هلمند در جنوب کشور بامداد امروز پس از درگیری شدید بدست طالبان سقوط کرد. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان گفت که احمدشاه خان فرمانده پولیس ولسوالی "ناوه" در درگیری با طالبان کشته شده...