وزارت دفاع: درگیری شدید در ولسوالی “قلعۀ زال” قندوز جریان دارد

وزارت دفاع: درگیری شدید در ولسوالی “قلعۀ زال” قندوز جریان دارد

هم اکنون درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در ولسوالی "قلعۀ زال" قندوز جریان دارد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی با بیان این مطلب گفته است هم اکنون گزارشی در پیوند به سقوط ولسوالی "قلعۀ زال" در دست نیست. به...