ولسوالی قلعه زال از کنترل طالبان خارج شد

ولسوالی قلعه زال از کنترل طالبان خارج شد

طالبان روز گذشته به چندین پاسگاه امنیتی در ولسوالی قلعه زال ولایت قندوز حمله و آقتپه مرکز این ولسوالی را تصرف کرده بودند؛ اما امروز وزارت داخله خبر داده که این منطقه از تحت تصرف طالبان خارج شده است. در خبرنامه وزارت...