ولسوالی شیندند تا یک ماه دیگر تقسیم می‌شود

ولسوالی شیندند تا یک ماه دیگر تقسیم می‌شود

مقام های محلی هرات می‌گویند مراحل اداری تقسیم ولسوالی شیندند به پایان رسیده و این ولسوالی به‌زودی تقسیم می‌شود. شعیب معصومی رییس دبیرخانه اداره محلی هرات به تلویزیون چکاد گفت: "به زودی ولسوالی شیندند به چهار ولسوالی...