“ولسوالی سنگین هلمند سقوط کرد”

“ولسوالی سنگین هلمند سقوط کرد”

مقام‌ها در ادارۀ محلی هلمند، از سقوط مرکز ولسوالی "سنگین" به دست طالبان مسلح خبر می‌دهند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند تایید کرده که نیروهای دولتی از ولسوالی"سنگین" عقب نشینی تاکتیکی کرده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، نیروهای...