ولسوالی سراب ارزگان به دست طالبان افتاد

ولسوالی سراب ارزگان به دست طالبان افتاد

این ولسوالی در غرب شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان در پهلوی ولسوالی چارچینو موقعیت دارد که چند سال پیش از ولسوالی چارچینو جداشده و به ولسوالی جداگانه‌ای تبدیل شده است. سارمن ولی‌داد فرمانده امنیه ولسوالی چارچینو به صدای...