گلوله باری مهاجمان بر ولسوال ولسوالی زیرکوه هرات

گلوله باری مهاجمان بر ولسوال ولسوالی زیرکوه هرات

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات گفته‌اند که مهاجمان با شلیک گلوله ولسوال ولسوالی زیرکوه هرات را زخمی کرده‌اند. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این فرد دیروز (جمعه) از سوی مردان تفنگ‌دار به...